Home


 Kogemused tagavad kvaliteedi 

OÜ Dussan tõlkebüroo ja vandetõlgid

Kirjalikud tõlked  *  Suulised tõlked * Vandetõlgi tõlked


Vajad tõlget? Ametlikku või kinnitatud tõlget?
Meie tõlgid ja vandetõlgid aitavad heameelega

25+ aastat kogemust

OÜ Dussan tõlkebüroo on turul juba aastast 1992, seega on meil juba üle 25-aastane kogemustepagas. 

Vandetõlgid

Vandetõlk tõlgib kõiki dokumente, mille tõlge peab olema ametlik või kinnitatud, samuti kinnitab vandetõlk vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust ja arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi
väljatrüki õigsust.

Tõlketarkvara

Meie tõlkijad kasutavad tõlkimisel tõlketarkvara SDL Trados Studio. Tõlketarkvara toetab meie pidevaid pingutusi tõlkekvaliteedi parandamisel, tõlkijate oskuste täiendamisel, tänu tõlketarkvarale lüheneb tõlke valmimisele kuluv aeg ja vähenevad tõlkekulud

Tasuta konsultatsioonid

OÜ Dussan tõlkebüroo annab tasuta konsultatsiooni kõikides vandetõlgi tõlgete ja välisriikidesse esitatavate dokumentide vormistamisega (apostill, legaliseerimine jne) seotud küsimustes.
Võtke julgesti meiega ühendust!

Meie värskeid uudiseid loe Facebookist

OÜ Dussan 
tõlkebüroo 

OÜ Dussan tõlkebüroo asutati juba üle 25 aasta tagasi 1992. aastal.

Oleme spetsialiseerunud õigustõlkele, tõlgime juriidilisi ja majandustekste, nt äri-, panga-, kindlustus-, raamatupidamistekste, lepinguid, dokumente jms.

Lisaks teevad meie vandetõlgid ametlikke (kinnitatud) tõlkeid järgmistes keeltes:

Erik Tomberg eesti-inglise-eesti vandetõlk (aastast 2003)

Maris Järve eesti-inglise-eesti vandetõlk (2003)

Merje Vesmes eesti-vene-eesti, eesti-soome-eesti ja vene-soome-vene vandetõlk (2003)

Mariliis Soomäeeesti-inglise-eesti vandetõlk (2011)

Triin Keba– eesti-saksa-eesti keele vandetõlk (saksa-eesti 2013 ja eesti-saksa vandetõlk 2016) (ametitegevus peatatud 1. oktoobrist 2017                31. detsembrini 2021)

Inga Saare – eesti-prantsuse-eesti vandetõlk (2014), hispaania-eesti ja portugali-eesti vandetõlk (2017)

Teeme koostööd veel järgmiste vandetõlkidega:

Dmitri Šmorgun eesti-inglise vandetõlk (2008) ning eesti-vene ja vene-inglise-vene vandetõlk (2012)

Mae Küttik vene-eesti vandetõlk (2015 ) ja ukraina-eesti vandetõlk (2016)TEENUSED

Meie põhivaldkondadeks on õigustõlge, majandus-, äritekstide ja dokumentide tõlkimine
Tõlke maht ja hind, kirjalik tõlge, kirjalikud tõlked
Hinnapäring
Kirjalikud tõlked

Oleme spetsialiseerunud õigusaktide, äri- ja majandustekstide ning mitmesuguste dokumentide tõlkimisele (äritekstid, lepingud, standarddokumendid jne). Meil on pikaajalised kogemused ka pangandus-, kindlustus-, raamatupidamis-, transpordi-, raudtee-, ehitusvaldkonna ja muude tekstide tõlkimisel. Oleme tõlkinud mahukaid käsiraamatuid (autod, printerid, mobiiltelefonid jne).

Tõlketöö hind oleneb paljudest teguritest, nt keelekombinatsioon, teksti keerukus, tõlke kasutamise eesmärk, tõlke valmimise tähtaeg jms. Täpse hinna saame määrata, kui saadate meile tõlkimist vajava teksti ja täpsustate tõlke eesmärgi.

Kujundame tõlked originaalile vastavaks nii paberkandjatel kui ka elektroonilises vormis.

Vt ka Eesti Tõlkebüroo Liidu näpunäiteid selle kohta, mida pidada silmas tõlke tellimisel.
ametlik tõlge, notariaalne tõlge, kinnitatud tõlge
Hinnapäring
Vandetõlgi tõlge

Kui vajate ametlikku (kinnitatud ehk notariaalset) tõlget, palume tuua või saata tõlke aluseks olev dokument meie büroosse.

Eestis kasutamiseks on vandetõlgi tõlget võimalik tellida ka digidokumendina, sellisel juhul palume see täpsustada tellimuse esitamisel.

Üldjuhul peab välisriigis väljaantud avalik dokument olema kinnitatud apostilliga (info Notarite Koja veebilehel) või legaliseeritud (nt Kanada) (täpsem info välisministeeriumi veebilehel). Eestis väljaantud avalikke dokumente kinnitavad apostilliga notarid (info Notarite Koja veebilehel).

Legaliseerida ja apostilliga ei ole vaja kinnitada dokumente, mida soovitakse kasutada või mis on välja antud riigis, millega Eestil on sõlmitud õigusabileping, nt Lätis, Leedus, Venemaal, Ukrainas, Poolas.

Järgime Eesti Tõlkebüroode Liidu kvaliteedistandardeid ka vandetõlgi tõlgete puhul, mis tähendab tõlke toimetamist ja korrektuuri selle kvaliteedi täiendavaks tagamiseks.  
Suuline tõlge
Hinnapäring
Suuline tõlge

Pakume järeltõlketeenust läbirääkimistel, loengutel, seminaridel, presentatsioonidel, notariaalsete toimingute teostamisel jne. Vandetõlgi teenust saab kasutada ka notariaaltehingute ja kohtuistungite puhul.

Võimalik on tellida ka sosintõlke teenust.

Tellimus on soovitav esitada vähemalt 3-4 päeva ette.

Kuna kvaliteetne tõlge eeldab koostööd tõlgi ja tellija vahel ja tõlgi head ettevalmistust konkreetseks tellimuseks, palume tõlke abimaterjalid saata loengute ja seminaride puhul tõlgile tutvumiseks vähemalt 2-3 tööpäeva enne tõlkimist. 

Notariaaltoimingute puhul ootame tõlgitavat materjali hiljemalt üks tööpäev enne tellimuse täitmise kuupäeva.

KAS SA TEAD, ET ...


Tõlke mahtu arvestatakse standard-lehekülgede alusel tõlke sihtkeeles (mitte selle alusel, mitmel lehel tõlkimist vajav materjal tegelikult on). Ühel standardleheküljel on 1800 tähekohta.

Hinnaarvestuse aluseks on valmis tõlketekst. See võib mõningate keelesuundade puhul olla algkeele tekstist veidi pikem. Täpse tõlkemahu ja hinna teadasaamiseks palume saata tõlkimist vajav materjal meile ja teeme teile siduva hinna- ja tähtaja pakkumuse.

Meie jaoks on kõik tekstid ja materjalid konfidentsiaalsed ja neid näevad vaid otseselt tõlkeprotsessiga seotud töötajad, kellega sõlmitud lepingutes on alati sees ka tõlketööde sisu kolmandatele isikutele mitteavaldamise sätted. Vajaduse korral võime kliendiga sõlmida ka konfidentsiaalsuslepingu ja kõik materjalid pärast tõlketöö valmimist hävitada/kustutada.
Parima tõlkekvalideeti tagab tõlkija ja tellija koostöö

Meie tõlkijad/toimetajad täiendavad end pidevalt, aga Eesti turg on väike ja seega ei ole tõlkijatel võimalik väga kitsale valdkonnale spetsialiseeruda. Seepärast mõelge tõlkija ja hea tõlketulemuse saamise peale juba tellimisel - kui teil on erialatermineid, mida soovite tõlketekstis näha, saatke need kindlasti ka meile. Varemtõlgitud tekstide tõlkemälu või abimaterjalid, mis lihtsustavad teemast arusaamist, on tõlkijale samuti abiks ja aitavad kaasa parema lõpptulemuse saavutamisele.

Meie

eripakkumine

Dokumentide tõlked
(sünnitunnistus, diplom jne)
kätte 1 tööpäevaga

Kontakt

Helista meile: +372 6143071
                         +372 5512071

Saada e-kiri: 
dussan@dussan.ee
translations@dussan.ee

Büroo:
Aedvilja 1-3, Tallinn, Eesti

Avatud E-R 9-17

Contact Us

Kirjalik tõlge
Vandetõlgi tõlge
Share by: